5. Kyu

Kihon

 • Shuto Uke
 • Haito Uchi
 • Tate Nukite
 • Mikatstuki Geri
 • Mawashi Empi Uchi
 • Ushiro Geri

Kihon Ido

 • ZD Mikatsuki Geri + (s.B.) Kansetsu Geri + Gedan Tetsui Uchi
 • SD Shuto Uke + Tate Nukite
 • SHD Harai Uke + ZD Gyaku Tsuki
 • ZD (i.S.) Haraiotoshi Uke + Chudan Mae Geri + Chudan Gyaku Tsuki
 • SD Ashi Barai + Jodan Tetsui Uchi
 • ND Mae Ashi Geri + (o.Aw.) Gyaku Taisho Uke Gedan + Tate Tsuki

Kata

Kata-Bunkai

 • Elemente aus Geki Sai Dai Ni

Yakusoku-Kumite

 • Angriffe: Jodan Oi Tsuki/ Chudan Oi Tsuki/ Mae Geri/ Mawashi Geri

3 Techniken mit Nage- Waza

Jiyu Ippon-Kumite

 • Angriffe mit Gleitschritt: Jodan Kizami Tsuki/ Chudan Gyaku Tsuki/ Mae Ashi Geri/ Mawashi Geri v.B.

Jiyu-Kumite

 • Zwei Kämpfe nach den Regeln des DKV.

Goshin-Jitzu-Kumite

 • Gegen Umklammerung von hinten über und unter den Armen & Würgen von der Seite.

Einen Kommentar abgeben

You must be logged in to post a comment.

 • Kyu-Prüfungsordnung

  PdfStand: 10.04.2005
  by Andreas H./ Andreas M.